Kokousviikonlopun koulutukset

JCI Achieve, Sanna Koivu
Koulutus tarjoaa hyvät eväät toteuttaa kamareissa strategianmukaista ja vaikuttavaa toimintaa.
JCI Achieve lisää jäsenten ymmärrystä nuorkauppakamaritoiminnasta, sen arvoista ja periaatteista. Koulutus tukee kamareiden omaa strategiaprosessia ja ohjaa pohtimaan kamarin olemassaolon tarkoitusta ja perustehtävää.

Strategia-aamiainen, Irene Lamberg
Työpajan tavoitteena on, että löydämme strategian kehitysohjelmien mittareita (sitä saa mitä mittaa) tukevia konkreettisia toimenpide-ehdotuksia paikallistasolle. Työpaja vastaa kysymykseen; Miten ja mitä kamarit voivat tehdä saavuttaakseen asetettuja yhteisiä strategisia tavoitteita?
Kohderyhmä = Kaikki Jäsenet!

Koulutuksen suunnittelu, Jussi Ahonen
Koulutuksen aikana pohditaan koulutuksen suunnittelun ja kehittämisen prosessia, tutustutaan koulutuksen tavoitteiden asettamiseen sekä ydinaineksen tunnistamiseen.  Lisäksi koulutuksessa käydään läpi palautteen keräämistä ja hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä. Koulutuksen suunnittelu -koulutuksessa osallistujat pääsevät työstämään omaa koulutusaihiotaan tavoitteellisesti.

Osaamistavoitteet:
Tämän koulutuksen käytyään osallistujat osaavat rakentaa ja kehittää koulutuksiaan strukturoidusti ja eri kohderyhmän huomioiden. Osallistujat oppivat käyttämään suunnittelua helpottavia työvälineitä ja pääsevät jo kurssilla työstämään omaa koulutusideaansa.

Menestyksekäs muutos - Saavutettu tavoite, Hanna Häppölä
Kohti tavoitteita -koulutuksen itsenäinen jatko-osa, jossa työstetään harjoitteiden avulla oman elämän tavoiteasetantaa ja löydetään keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi sekä vanhojen tapojen muuttamiseksi uusiin.

Pro Pöhinä 2017, Elna Jokinen
Voisiko ensi vuosi olla pöhinävuosi? Mitä siihen tarvitaan?

Haluatko tietää miten JCI London tuplasi jäsenmääränsä vuodessa?
Tai miten Lahden kamariin saatiin ennätysmäärä hyviä koejäseniä?
Kuinka Toni Nuorkauppakamarilainen lisäsi yrityksensä myyntiä yli 100 000 € kamarikontaktien avulla?
Miten Pop Up on vaikuttanut kaupunkien ytimiin ja miten yhteistyökumppanuudet ja yhteiskuntavaikuttaminen sopivat yhteen?

Tule hakemaan kamariisi sopivat ideat täältä!
Tule kuuntelemaan vinkkejä ja esimerkkejä siitä, miten kamaritoimintaa on kasvatettu muissa kamareissa Suomessa ja ulkomailla. Miten yksittäinen jäsen sekä koko toiminta-alue saa toiminnasta vielä enemmän. Nyt päästetään menestystarinat irti!

Myynnin esteet, Hanna Häppölä ja Joose Luukkanen
Pyritään löytämään keinoja mielen vapauttamiseksi luurikammosta ja kääntämään kammo onnistumisiksi.

Koulutuksen markkinointi, Freya Böök
Koulutuksen jälkeen osaat kiteyttää koulutuksesi hyödyt sen kohderyhmälle. Koulutus auttaa markkinoimaan koulutustasi tehokkaasti ja herättämään kohderyhmän mielenkiinnon.