Hallitus 2024

Tavoitat hallituksen jäsenet parhaiten sähköpostilla – etunimi.sukunimi(at)jci.fi

Puheenjohtaja (PRES)
Miisa Kuusi

Valmistautuva puheenjohtaja (DP)
Mirja Lindholm

Yhteiskuntavastaava (COM)
Ville Pulkkinen

Tiedottaja (LIO)
Wilma Wirmaneva

Rahastonhoitaja (TREAS) & Sihteeri (SECY)
Anni Matilainen

Seremoniamestari (MC)
Paula Vehmaanperä

Edellisen vuoden puheenjohtaja (IPP)
Jenni Könönen

Hallituspaikkaesittelyt tiivistettynä

Puheenjohtaja, Pres

Puheenjohtajan tärkein tehtävä on hallituksen työskentelyn johtaminen, ohjaaminen, koordinointi ja seuranta. Puheenjohtaja valvoo ja pyrkii varmistamaan, että toimintasuunnitelmassa olevat tapahtumat, projektit ja koulutukset toteutuvat. Vastuu eri osa-alueista on virkojen ja lohkojen vastuu henkilöillä alla olevien kuvausten mukaisesti.

Puheenjohtaja edustaa kamaria niin paikkakunnalla, alueellisissa ja kansallisissa tapahtumissa sekä huolehtii, että kamarin toiminnassa huomioidaan alueen ja keskusliiton tavoitteet ja suuntaviivat.

Kamarin aikaisemmat puheenjohtajat löytyvät täältä.

Edellisen vuoden puheenjohtaja, IPP 

IPP toimii hallituksen ja puheenjohtajan tukihenkilönä. IPP avustaa myös DP:tä. IPP huolehtii myös oman toimintavuoden haettavien palkintojen palkintohakemuksista. IPP vastaa yhteistyökumppaniasioista yhteistyössä puheenjohtajan ja DP:n kanssa.

IPP huolehtii myös edellisen vuoden toimintakertomuksen laatimisesta sekä tekee tilinpäätöksen ja veroilmoituksen yhdessä oman vuotensa rahastonhoitaja kanssa.

Valmistautuva puheenjohtaja, DP

Tehtävät: Tulevaan puheenjohtajavuoteen valmistautuminen, jäsenten aktivointi, jäsenhankinta ja koejäsenasiat, koejäsenten/uusien jäsenten perehdyttäminen kamariin. Yhteistyökumppaniasiat PRES:n ja IPP:n kanssa. DP ylläpitää jäsentietoja ja huolehtii on-line matrikkelin tietojen oikeellisuuden tarkastamisesta.

Sihteeri, Secy

Sihteeri huolehtii hallituksen ja kamarin kokousten valmistelusta yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä tuottaa tarvittavat pöytäkirjat ja muut dokumentit. Sihteeri valvoo osaltaan kokousten ja päätösten laillisuutta sekä toimeenpanoa.

Tiedottaja, LIO

Tiedottaja hoitaa kamarin sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen. Tiedottaja tekee sähköisen kuukausitiedotteen kamarin jäsenistölle vähintään kerran kuukaudessa. Tiedottaja huolehtii kotisivujen ylläpidosta ja ajantasaisuudesta. Tiedottaja toimii myös yhteistyössä kamarin projektipäälliköiden kanssa ja huolehtii projektipäällikön kanssa projektitiedotuksesta medialle. Tiedottaja on vastuussa suhteista paikallisiin medioihin yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Rahastonhoitaja, Treas

Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu kamarin laskutus, kirjanpidosta huolehtiminen, tuloslaskelman- ja taseen tekeminen, laskujen maksaminen yhdessä puheenjohtajan kanssa, jäsen- ja muiden maksujen perinnästä huolehtiminen sekä hallituksen tiedottaminen talousasioihin liittyen.

Seremoniamestari, MC

Tapahtumien järjestämisessä ja suunnittelussa auttaminen sekä kamariperinteiden vaaliminen. MC auttaa omalta osaltaan keräämään kamarin historiaa, joka on tarkoituksena kerätä sähköiseen muotoon. Positiivisen ja iloisen ilmapiirin luominen tapahtumiin.

Yhteiskuntalohko, COM

COM on paikallisten ja kansallisten projektien koordinoija. COM pitää huolta eri projektien aikatauluista ja varmistaa, että projektilla on tekijä ja se etenee aikataulussa.

Yksilölohko, IND

Paikallisten koulutustapahtumien ideointi (mielenkiintoisia ja tuottavia) ja toteutus yhdessä muiden lohkovastaavien kanssa. Alueen ja kansallisten koulutustapahtumien tiedotus kamarin sisällä yhteistyössä kamarin tiedottajan kanssa. Kannustaa kamarilaisia osallistumaan alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin koulutuksiin.

Yhdistyslohko, LOM

Tapahtumakalenterin mukaisten tapahtumien ja kokousten järjestelyt, pois lukien hallituksen kokoukset. Houkuttelevien paikallistapahtumien suunnittelu ja toteutus yhdessä muiden lohkovastaavien kanssa. Oman kamarin jäsenten aktivointi.

Kansainvälisten asioiden lohko, INT

KV-yhteistyö alueen KV-vastaavan kanssa, aktiivinen tiedotus ja markkinointi KV-tapahtumiin liittyen kamarissa. Rohkaisee kamarilaisia osallistumaan Eurooppa- ja maailmankokouksiin.

Siirry sivun alkuun